Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Blog

Zeeuws (boeren)knopje

in Blog by Jolien Koole

zeeuws knopje bewerkt

Hoe het verleden kan doorwerken in het heden

Ik ben een Zeeuwse boerendochter en heb gemerkt dat het meisje wel van het erf af kan gaan, maar de boerderij gaat daarmee nog niet uit het meisje. Wat ik als boerderijkind heb geleerd, pas ik nu nog steeds toe in mijn eigen leven. Dit alles werd mij nog duidelijker bij het lezen van het boek ‘Van het erf af’ van Sietske Dijkstra en Lia van Doorn. Zij laten daarin tien boerendochters aan het woord met hun eigen verhaal over hun afkomst en hoe dat later hun levensloop heeft beïnvloed. In de epiloog reflecteren ze op de verhalen. Een aantal citaten beschrijft goed hoe ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk.

“Boerendochters delen kenmerken: we staan vaak ten dienste van anderen en werken graag vanuit en in een collectief. We zijn harde werkers, niet bang voor initiatief. Je kunt op ons rekenen bij het hooien, dat halen we binnen. (…) De verhalen verwoorden herkenbare ervaringen met dienstbaarheid en het hebben van een eigen zaak. Ze refereren ook aan de sociale onhandigheid en onbekendheid met andere milieus en attenderen op het verkennen en eigen maken van nieuwe werelden door opleiding, reizen en beroep. (…) Wat ons wellicht karakteriseert is dat we het platteland en het boerenleven nu zowel met een boerendochtersblik als met een buitenstaandersblik kunnen bezien. Beide perspectieven schuiven over elkaar heen en geven er kleur en diepte aan.”

Het is om die reden dat ik iets extra’s te bieden heb bij opdrachten waar dat zicht vanuit beide perspectieven nodig is. Daar waar het zaak is een brug te slaan tussen gemeente en boeren, waterschap en boeren, of burgers en boeren. Daar krijgt die stadse-boerendochter meerwaarde. En dat pak ik uiteraard op als een echte boerendochter: met veel inzet en werklust tot het resultaat er is.

Foto: Zeeuws Knopje

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.