Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Mijn Portfolio

Positionering varkensproject

Positionering varkensproject

Varkens in ComfortClass was de eerste innovatieve zoektocht in de varkenshouderij naar een stalconcept

met balans tussen welzijn voor dier en mens. Werkzaamheden voor dit project bestonden uit:

  • strategiesessie over positionering, formulering missie, visie en kernboodschap;
  • vormgeven en inrichten van de communicatiemix (website, projectfolder, factsheet 10 behoeften varken, kinderfolder);
  • kick-off van¬†het¬†project in bijzijn van Minister Veerman;
  • drie jaar later de afronding met Minister Verburg.

Project samen met Els van Westrienen uitgevoerd.