Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Blog

Poeh, da’s echt lang geleden

in Blog by Jolien Koole

Koe melken bewerkt

Koeien melken als basis

Met de hand melken? Zo wordt het al lang niet meer gedaan in Nederland. Dit is denk ik wel 70 jaar geleden. En een koe met de horens er nog aan is nu alleen nog in de biologische melkveehouderij een normaal verschijnsel. In 1877 werd in Amerika al geëxperimenteerd met machinaal melken. Niet dat wij in Nederland toen al massaal om waren. In de 50-er jaren van de vorige eeuw werden voor agrarische jongeren nog demonstraties in ‘melken met de volle hand’ gegeven. Veranderingen gaan niet zo snel en tijd was toen nog geen schaars begrip.

In de afgelopen twee jaar ben ik met een zekere regelmaat de 100 koeien wezen melken bij een boer in de buurt. Een modern bedrijf met een schitterende veestapel. In eerste instantie keken ze wat raar op dat ik wilde komen melken, maar toen ze zagen dat ik de oude vaardigheid makkelijk en netjes onder de knie had, vonden ze het nog wel leuk ook. Nee, het is mij niet te doen om het nostalgische plaatje van de melkende vrouw met een enkele koe die een beugel om de achterbenen draagt om te voorkomen dat haar emmer omgeschopt wordt. Het gaat mij om het melken van de koe als basale, aardse activiteit waarbij tijd even geen rol speelt. Het is een fantastische manier om dichtbij mezelf te komen. En de nieuwe machines? Die maken het misschien juist wel makkelijker om ervan te genieten.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.