Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Blog

Communicatie voor profs

in Blog by bouke

 

Communicatie is vaardigheid voor iedereen, vak voor profs

Ron van der Jagt, voorzitter van onze beroepsvereniging Logeion geeft in zijn betoog van 14 februari 2013 heel mooi weer wat volgens mij de meerwaarde van ons vak is. Van der Jagt: “Ik maak graag onderscheid tussen communicatie als competentie – waar iedereen een rol in heeft – en communicatie als professie. Mijn stelling: communicatie als vaardigheid is voor iedereen, communicatie als vak is voor professionals. De beroepsgroep staat voor de uitdaging ons vak nadrukkelijker in een strategische adviesrol te brengen. Een rol gericht op kerntaken als: het beschermen van de beeldvorming (crisis en issues), bouwen aan vertrouwen en maatschappelijke legitimatie (reputatie), verbinding met stakeholders (relaties), het faciliteren van de interne en externe dialoog (interactie), de rol van change agent (op basis van persoonlijk leiderschap) en het helpen communicatiever maken van beleid en organisatie. We zien de kracht van communicatie in toenemende mate aan de voorkant van het strategie- en beleidsproces. Inspraak wordt beginspraak, participatie wordt echt co-creatie. Daarbij zijn communicatieadviseurs er niet op de eerste plaats om beleid begrijpelijk te maken, maar om te helpen begrijpelijk beleid te maken.”

Opdrachtgevers vragen mijn deskundigheid bijvoorbeeld bij het realiseren van verbinding met stakeholders, waar ze nu in de communicatie problemen ervaren. Dat kan bijvoorbeeld zijn tussen rayonbeheerder en kalverhouders, tussen waterschap en melkveehouders of akkerbouwers, en tussen gemeente en voetganger in een stationsgebied. Mijn rol kan bestaan uit het onderzoeken van de huidige situatie, het doen van aanbevelingen voor een communicatiever beleid en het trainen van medewerkers. Zo hebben profs en amateurs beiden hun rol op het speelveld van de communicatie.

Foto: Ondertekening Convenant Weidegang

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.