Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Mijn Portfolio

Ledenwerfcampagne

Ledenwerfcampagne

Sinds 2008 heeft Koole Communicatie diverse opdrachten  uitgevoerd voor LTO Noord

  • Strategie en ontwikkeling van een plan van aanpak voor de ledenwerfcampagne ‘Wij van LTO Noord’;
  • Ondersteuning bij de uitvoering van de ledenwerving;
  • Organisatieontwikkeling LTO Noord: transitie verenigingsadviseurs naar organisatiecoaches;
  • Organisatieontwikkeling LTO Noord: projectleider pilotproject ‘Afdeling van de Toekomst’;
  • Naamgeving en lancering ‘Werkgeverslijn LTO Noord’;
  • Boek geschreven: ‘Besturen met passie’.