Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Mijn Portfolio

Salland Waterproof

Salland Waterproof

Waterschap Groot Salland wil experimenteren met een andere, meer interactieve werkwijze, waarbij de samenwerking met de bewoners in het gebied leidend is voor de planvorming. Aanleiding voor deze wens is de behoefte aan een andere vorm van samenwerking met vooral de agrarische ondernemers.

Omdat agrarische ondernemers zich steeds kritischer opstellen bij de uitvoering van waterschapsplannen, lopen projecten vertraging op. Om die reden is het waterschap op zoek gegaan naar een gebied waar zij kan experimenteren met een maximaal participatieve werkwijze. Dit is de tweejarige pilot Salland Waterproof geworden, die is uitgevoerd rondom het stroomgebied van de Heinose Vloedgraven.

In het voorjaar van 2012 deed Koole Communicatie de procesevaluatie met de centrale vraag:

Wat zijn de kritische succesfactoren en leerpunten voor effectieve interactieve planvorming en -uitvoering in een gebied met wateropgaven?

Het onderzoek bestond uit onder andere 20 interviews met boeren, burgers, waterschapsmedewerkers en projectuitvoerders. De resultaten werden gepresenteerd in de vorm van een uitgebreide rapportage, een presentatie voor het dagelijks bestuur van het waterschap en een gebiedsbijeenkomst voor alle betrokkenen.