Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Blog

Doe-democratie

in Blog by Jolien Koole

feestelijke afsluiting klein

Op 21 mei 2012 presenteerde WRR onderzoeksleider Pieter Winsemius het rapport ‘Vertrouwen in burgers’. Ik ben een groot bewonderaar van de heer Winsemius. In eenvoudige bewoordingen weet hij complexe vraagstukken terug te brengen tot de menselijke maat en daarmee hanteerbaar te maken. Ook de luchtigheid die hij uitstraalt maakt dat ‘grote problemen’ niet langer verlammen, maar echt een uitdaging worden die we best met elkaar aankunnen. In het gepubliceerde rapport stelt hij: “Om de inbreng en betrokkenheid van burgers te vergroten moeten burgers, beleidsmakers en politici op weg naar een doe-democratie, een model waarin de burger het uitgangspunt is van beleid”.

Voorjaar 2012 heb ik een evaluatie gedaan van het project Salland Waterproof. Een tweejarig project voor interactieve planvorming rond een waterloop in de buurt van Heino. Waterschap en boeren gaven daar vanuit optimale interactie en open planvorming vorm aan het proces en de resultaten. Als we in het rapport van Winsemius het woord ‘burger’ vervangen door ‘boer’, hebben we de kern van Salland Waterproof te pakken. Om de inbreng en betrokkenheid van boeren te vergroten moeten boeren, beleidsmakers en politici op weg naar een doe-democratie, een model waarin de boer het uitgangspunt is van beleid. Salland Waterproof is een voorbeeld van de doe-democratie die werkte.

Wat zijn de kenmerken van een doe-democratie?

  • Burgers ‘krijgen’ hun verantwoordelijkheid en taken ‘terug’;
  • Lokale bestuurders geven de mensen die ‘het moeten doen’ de ruimte;
  • Beleidsbepalers leveren een actieve bijdrage door de lokale bestuurder de ruimte te geven.

Burgers een actieve rol geven bij de inrichting van hun directe omgeving, betekent voor bestuurders en beleidsmakers dat ze moeten ‘loslaten’ en vertrouwen op het oordeel van de burger. Burgers zullen daarbij vast fouten maken, maar in een doe-democratie is dat niet erg. Liever corrigeren achteraf dan vooraf alles vastleggen in regels en protocollen. Of zoals een vrouwelijke, Belgische ceo (geen idee meer van welke organisatie) over het Nederlandse ondernemersklimaat vertelde met enige regelmaat iets te roepen met deze strekking: “kunnen we niet een keer voor de katholieke methode gaan? Gewoon achteraf om vergiffenis vragen in plaats van vooraf alle regels checken?”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.