Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Mijn Portfolio

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta

Uit het tevredenheidsonderzoek van 2011 van waterschap Hollandse Delta bleek dat agrariërs het meest van het waterschap weten, maar het ten opzichte van andere ingezetenen de laagste waardering geven. Bij het waterschap bestaan vermoedens over de achterliggende oorzaken, maar het hecht er belang aan om door middel van diepte-interviews de redenen te achterhalen bij de bron, de agrariërs zelf. Dit heeft geleid tot een opdracht met de volgende onderzoeksvraag:

Waarom geven agrariërs het waterschap Hollandse Delta een lage waardering in het tevredenheidsonderzoek van 2011?

Om bovenstaande onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heeft Koole Communicatie vijftien semigestructureerde diepte-interviews afgenomen bij agrariërs. De resultaten zijn teruggekoppeld in de vorm van een helder onderzoeksrapport met aanbevelingen die kunnen leiden tot een grotere klanttevredenheid onder agrariërs.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KrisKras/Maatschap voor Communicatie.