Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Mijn Portfolio

Duurzame veehouderij

Duurzame veehouderij

Koole Communicatie is vanaf de oprichting in 2009 betrokken bij het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. De betrokken partijen zijn: COV, NZO, LTO, DB, N&M, Rabobank, IPO, Ministerie van EZ, NevediGKC en  Wageningen UR . De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij werkt aan een toonaangevende en in alle opzichten duurzame ontwikkeling van de veehouderijketen in Nederland.

Communicatie

De communicatie vanuit het samenwerkingsverband is primair gericht op het informeren van de achterban van de leden van het samenwerkingsverband en Tweede Kamerleden. Daarvoor is een website opgezet, wordt jaarlijks een voortgangsrapportage uitgebracht en organiseert het samenwerkingsverband jaarlijks een bijeenkomst. De aard van de bijeenkomst is afhankelijk van de actualiteit van dat moment.

Kijk op: www.uitvoeringsagendaduurzameveehouderij.nl