Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Mijn Portfolio

Verduurzaming Voedsel

Verduurzaming Voedsel

Koole Communicatie was in 2012 communicatiecoördinator voor het Platform Verduurzaming Voedsel, later Alliantie Verduurzaming Voedsel, een samenwerkingsverband van de branche-organisaties in de voedselketen. ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie namens LTO Nederland,FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Veneca Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties, KHN Koninklijke Horeca Nederland, EZ Ministerie van Economische Zaken

Werkzaamheden:

  • actueel houden website www.verduurzamingvoedsel.nl
  • uitbrengen nieuwsbrieven en jaarverslag
  • organiseren van bijeenkomsten
  • dagvoorzitterschap
  • perscontacten

Vormgeving was in handen van Hans Boot.