Home widget top left

You can add widgets here from Admin->Appearance->Widgets

Mijn Portfolio

Boegbeelden

Boegbeelden

De basisgedachte achter het boegbeeldenprogramma is ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Organisaties en bedrijven kunnen boegbeelden inzetten om collega-ondernemers te stimuleren óók stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. In de praktijk werken verschillende organisaties en netwerken al met ondernemers die als voorbeeld dienen voor anderen. Het voorbeeldeffect kan sterk toenemen als deze ondernemers ook via andere organisaties en netwerken voor het voetlicht worden gebracht. Daarvoor geldt wel dat deze andere organisaties en netwerken open moeten staan voor goede voorbeelden van buiten de eigen organisatie of netwerk.

Het ministerie van Economische Zaken vroeg Koole Communicatie een ondersteuningsprogramma ‘Boegbeelden duurzame veehouderij’ te ontwikkelen om deze beweging in de praktijk te faciliteren. Het programma moest een grote groep ondernemers ertoe aanzetten versneld stappen te zetten naar een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. Vragen die centraal stonden waren:

–          Hoe worden boegbeelden ingezet?
–          Waarin kunnen bedrijven en organisaties ondersteund en/of gestimuleerd worden om boegbeelden structureel en als onderdeel van beleid in te zetten?

Naast het uitwerken en beantwoorden van deze vragen hebben is binnen dit project door HAS-Den Bosch onderzoek gedaan naar de persoonlijkheidskenmerken, wensen en behoeften van de boegbeelden.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met WhatEls en HS Consultancy.